ترکیب تیم تراکتورسازی مشخص شد

http://www.tractor-club.com/cache/special_pic/4622_IMG_20180709_170400_540.jpg

برای دیدار دوستانه مقابل گینجلر بیرلیقی ترکیه

ترکیب یازده نفره تیم برای رویارویی با تیم ترکیه‌ای اعلام شد .

بر همین اساس محسن فروزان ، علی عبدالله زاده ، محمدرضا مهدی زاده ، محمد اهل شاخه ، علی اسماعیلی ، رضا شربتی ، علی طاهران ، علیرضا نقی زاده ،مهدی مهدی پور ، دانیال اسماعیلی فر ، رضا عبدی یازده مرد تیم را برای دیدار دوستانه مقابل تیم گینجلر بیرلیقی ترکیه تشکیل می‌دهند.

منبع: وب‌سایت رسمی باشگاه

The Latest