اظهار نظر قاطع وثوق احمدی در خصوص پرونده انتقال مهدی ترابی به پرسپولیس و شکایت تراکتورسازی

http://parsfootball.com/wp-content/uploads/2018/07/روزبه-وثوق-احمدی-1.jpg

روزبه وثوق احمدی مسئول کمیته تعیین وضعیت فوتبال ایران گفت: در صورتی که تخلفی در انتقال ترابی به پرسپولیس وجود داشته باشه هر دو طرف محروم می‌شوند

منبع: پارس فوتبال

The Latest