سندی که مالک تراکتورسازی رو کرد ؛ پرسپولیس محروم می‌شود؟!

http://parsfootball.com/wp-content/uploads/2018/07/تراکتورسازی-تبریز.jpg

مالک باشگاه تراکتورسازی تبریز گفت: مدارک‌هایی وجود دارد که ثابت می‌کند قرارداد مهدی ترابی با تراکتورسازی قانونی است و امضای مصطفی آجورلو معتبر است.

منبع: پارس فوتبال

The Latest