مرور برنامه‌های تاکتیکی در دستور کار سرخ‌پوشان/ توشاک به شاگردانش استراحت داد

http://www.anaj.ir/Upload/Image/2018/06/Orginal/ce9f2c4e_3738_45fa_801f_95e655dae927.jpg

تمرینات شاگردان جان توشاک در نخستین روز هفته در کمپ اختصاصی باشگاه برگزار شد.

تمرینات سرخ‌پوشان فوتبال آذربایجان از ساعت 10:30 صبح امروز با حضور در کمپ اختصاصی باشگاه پیگیری شد و شاگردان جان توشاک برنامه‌های تاکتیکی خود را مرور کردند.

این تمرین در نوبت صبح به کار با توپ اختصاص داشت و سرمربی تیم تصمیم گرفت عصر امروز را به شاگردانش استراحت دهد تا پس از 2 روز تمرین سنگین صبح و عصر سرخ‌پوشان به استراحت بپردازند.

توشاک پس از پایان تمرین در محل باشگاه حاضر می‌شود تا در نشست خبری پاسخگوی سؤالات اصحاب رسانه باشد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی آناج

The Latest