| کادرفنی تیم تراکتورسازی تبریز مشخص شدند

برای دیدن دیگر اخبار ورزشی اینجا کلیک کنید. جان توشاک، سرمربی جدید تیم تراکتورسازی تبریز دستار خود را در این تیم مشخص کرد.

{% video http://s.tamasha.com/statics/videos_download/490986_0_normalized_256x142.mp4?name=کادرفنی_تیم_تراکتورسازی_تبریز_مشخص_شدند_142.mp4 %}

منبع: تماشا

The Latest