سرخ‌پوشان امروز به استراحت می‌پردازند

http://www.tractor-club.com/cache/special_pic/4582_esterahat.jpg

تعطیلی تمرین امروز

تمرین امروز سرخ‌پوشان تعطیل شد و تمرینات تیم از فردا با حضور سرمربی جدید پیگیری می‌شود.

سرخ‌پوشان فوتبال آذربایجان که در روزهای گذشته در ۲ نوبت صبح و عصر تمرین می‌کردند طبق تصمیم محمدرضا مهاجری امروز را به استراحت می‌پردازند.

جان توشاک سرمربی جدید تراکتورسازی بامداد فردا وارد تبریز می‌شود تا تمرینات تیم از فردا با حضور وی پیگیری شود.

منبع: وب‌سایت رسمی باشگاه

The Latest