تمرینات سالنی در برنامه سرخ‌پوشان قرار گرفت

http://www.tractor-club.com/cache/special_pic/4572_20180620_120626.jpg

محاسبه تست چربی در نخستین روز حضور در سالن

سرخ‌پوشان در نخستین روز حضور خود در سالن بدن‌سازی محاسبه تست چربی و تمرینات سبک بدنی را در برنامه قرار دادند.

تمرینات تیم تراکتورسازی در حالی از روز گذشته در کمپ اختصاصی باشگاه آغاز شد که در دومین روز تمرینی، سرخ‌پوشان در سالن بدن‌سازی حاضر شدند.

در این برنامه تمرینی، محاسبه تست چربی در اولویت کاری تراکتورسازان قرار گرفت و پس از آن سرخ‌پوشان تمرینات بدنی را در دستور کار خود قرار دادند.

تمرین نوبت عصر امروز تیم از ساعت ۱۸ در کمپ اختصاصی باشگاه برگزار می‌شود.

منبع: وب‌سایت رسمی باشگاه

The Latest