عبدالله زاده خرید جدید تراکتورسازی

https://cdn.isna.ir/d/2018/06/12/4/57693011.jpg

بازیکن فصل گذشته صنعت نفت آبادان به تراکتورسازی پیوست.

علی عبدالله زاده مدافع راست فصل گذشته تیم صنعت نفت آبادان با عقد قراردادی سه ساله به عضویت تراکتورسازی درآمد.

قبل از او محمد طیبی، نقی زاده و فروزان به تراکتورسازی پیوسته بودند.

منبع: ایسنا

The Latest