رفیعی به تراکتورسازی هم نرفت

https://static1.parsnews.com/thumbnail/srJWyPaUCg1w/bx7kU-dcXHdiHrFjd5Ds4M1woIEu8v_DyLT63k8K60fWOCJy4s91LCkvb6OMzk_5/rfyy.jpg

مالک باشگاه تراکتورسازی تبریز پیشنهاد مالی خوبی را برای حضور دوساله رفیعی در تراکتورسازی به وی ارائه کرده بود اما شنیده‌ها حکایت از اصرار این بازیکن برای حضور به مدت نیم فصل در جمع شاگردان جان توشاک داشته است.

منبع: پارس نیوز

The Latest