ستاره‌های سابق تراکتورسازی در سپاهان

https://static2.parsnews.com/thumbnail/dLYnAPyVNxyb/bx7kU-dcXHdiHrFjd5Ds4M1woIEu8v_DyLT63k8K60fh0AN9B_4aTSkvb6OMzk_5/amir-ghale-noei-93892.jpg

در این بین اما حضور می‌تواند قابل توجه باشد. از جمع بازیکنان تراکتورسازی که در لیگ شانزدهم با هدایت امیر قلعه نویی به میدان می‌رفتند، سعید آقایی از سال گذشته در سپاهان حضور دارد و محمد ایرانپوریان و خالد شفیعی نیز به تازگی جذب این تیم شده اند.

The Latest