خطیبی: درباره کیانی یک عده سودجو شیطنت مى کنند

http://www.tractor-club.com/cache/special_pic/4564_IMG_20180610_163627_473.jpg

بنده دوست دارم کیانى بماند

در اینکه کیانی برای تراکتور زحمت کشیده شکی نیست و خود بنده نیز دوست دارم کیانی در تراکتور بماند.

آقای زنوزی به مهاجری گفته بود به خاطر بزرگ تیم و کاپتان تیم اولین نفر با مهدی کیانى صحبت کنید و طى صحبت‌هایی که بین آقای مهاجری و کیانی انجام شده بود، مقرر شد تا کیانى قرارداد خود را تمدید کند ولى بعداً شیطنت‌هایی صورت گرفت که باعث این سوءتفاهمات شد.

من از طرف آقای زنوزى به مهدى کیانى زنگ زدم و به مهدى گفتم که برای تمدید بیاید چون همگی دوست داشتیم و داریم که مهدی در تراکتور بماند و کیانى در صحبت‌هایش گفت که دوست دارم بمانم ولى تا تسویه حساب صورت نگیرد من تمدید نمیکنم.

بنده بخاطر این که کیانى در تراکتور بماند عرض کردم که قرارداد خود را تمدید کند و بعد از تمدید با آقای زنوزى و الیاسى صحبت کنیم تا مطالباتت را پرداخت کنند که کیانى قبول نکرد و فردای آن روز در مصاحبه اى گفت که رسول خطیبى گفته است که بیا اول از آقاى زنوزى عذرخواهى کن بعد قرادادت را ببند که چنین چیزی نبوده و صحبتى از عذر خواهى مطرح نشده است.

البته اگر خود کیانى بخواهد و مسر باشد فایل صوتی صحبت‌ها موجود است که نه آقاى زنوزى نه بنده از او نخواستیم که عذرخواهى کند و اگر فایل صوتی صحبت‌ها را در اختیار مردم بگذاریم آن موقع قضیه متفاوت تَر از قبل خواهد شد و مردم و هواداران متوجه می‌شوند که آقایان هر روز چند حرف متفاوت می‌زنند و خواهند دید که برایشان پول از هوادار مهمتر است و نیز اگر بین من و کیانى صحبت بازیکن سالارى مطرح شده براى کل تیم بود نه صرفاً براى کیانی. نظر کلى اقای زنوزی این بود که سالار در مجموعه باشگاه و تیم دیگر وجود ندارد و نخواهد بود.

باز هم می‌گویم چند نفرى که منافعشان به خطر افتاده شیطنت می‌کنند این را هم بگویم که اقاى الیاسى جریمه کیانى را که از مدیریت قبل داشته را بخشیده است. الان هم آقاى زنوزى و بنده و آقاى مهاجرى دوست داریم کیانی در تراکتور بماند ولى خود او باید در این خصوص تصمیم بگیرد.

منبع: وب‌سایت رسمی باشگاه

The Latest