پرونده باشگاه تراکتورسازی مختومه شد

https://static1.borna.news/thumbnail/WwCnw51W8G5W/c-5e-GrpQoxvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCCRvpxQZWM4PtOFHbqWJYS5/95.jpg

کمیته تعیین وضعیت آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.

آرای صادر شده از سوی کمیته تعیین وضعیت ، به شرح زیر است:

شکایت باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور سازی تبریز از فریدون مولایی،بهزاد بشتایم،مهدی ثابتی،سعید آلوسی،ایوب ذوالفقاری،شهریار شیروند،داود نوشی صوفیانی،رمضان نوری زاده،محمد نصرتی ،مسعود ابراهیم زاده،علیرضا رهبری دوست و محسن ربیع خواه

منبع: خبرگزاری برنا

The Latest