زمان حضور توشاک در تراکتورسازی

https://static2.parsnews.com/thumbnail/JPQNNHkYsFp1/bx7kU-dcXHdiHrFjd5Ds4M1woIEu8v_DyLT63k8K60cAibKYvwQZKSkvb6OMzk_5/twshkh_1.jpg

در همین راستا عباس الیاسی، سرپرست باشگاه تراکتورسازی تبریز درباره زمان حضور توشاک در ایران اظهار داشت: مهم بستن قرارداد بود که انجام شده است، الان هم به دنبال صدور ویزای این مربی هستیم و فکر می‌کنم ظرف ۱۰ روز آینده توشاک به ایران بیاید و کار خود را شروع کند.

The Latest