حکم کمیته تعیین وضعیت علیه تراکتور و نفت

http://static1.tamasha.com/files/pictures/00025185.jpg

کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص دو باشگاه تراکتورسازی تبریز و نفت تهران اعلام کرد

کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال در خصوص پرونده‌های موجود علیه دو باشگاه تراکتورسازی و نفت تهران آرای خود را اعلام کرد که به شرح زیر است:

شکایت باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور سازی تبریز از فریدون مولایی،بهزاد بشتایم،مهدی ثابتی،سعید آلوسی،ایوب ذوالفقاری،شهریار شیروند،داود نوشی صوفیانی،رمضان نوری زاده،محمد نصرتی ،مسعود ابراهیم زاده،علیرضا رهبری دوست و محسن ربیع خواه

به دلیل نقایص موجود و عدم تکمیل پرونده در موعد مقرر ، دعوی مطروحه رد و پرونده مختومه شد.

شکایت سید محمد منتظری از باشگاه نفت تهران

پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال بابت قرارداد و8/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق سید محمد منتظری

شکایت مجتبی خورشیدی از باشگاه نفت تهران

پرداخت مبلغ 800/000/000 ریال بابت قرارداد و16/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق مجتبی خورشیدی

شکایت پیمان میری از باشگاه نفت تهران

پرداخت مبلغ 1/000/000/000 ریال بابت قرارداد و 20/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق پیمان میری

آرای فوق غیر قطعی بوده و در مهلت 7 روز پس از ابلاغ ، قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون است. ضمنا در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده در مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ دادنامه ، با درخواست متقاضی ، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می‌شود.

منبع: ورزش سه

The Latest