گفتگو با نصیرزاده درباره حضور همزمان مالک گسترش فولاد در تراکتورسازی

{% video https://static2.90tv.ir/384ab0a6/Nasirzade-970315_90tv.ir.mp4 https://static2.90tv.ir/062c8b9ecdb5fe3a801a64792604fd5b_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest