نگاهی به لیست خرید تراکتورسازی در نقل و انتقالات

https://static1.parsnews.com/thumbnail/iupBoNOQ31cx/bx7kU-dcXHdiHrFjd5Ds4M1woIEu8v_DyLT63k8K60dixjuHsOy0bCkvb6OMzk_5/NzydpqDe4IDi.jpg

تیم فوتبال تراکتورسازی در فصل نقل و انتقالات حضور فعالی داشته و چند بازیکن به خدمت گرفته است.

The Latest