انتقال اکبر ایمانی به تراکتورسازی نهایی نشده است

https://static2.parsnews.com/thumbnail/Q44cVg51NGQq/bx7kU-dcXHdiHrFjd5Ds4M1woIEu8v_DyLT63k8K60exNGxtYgZg5Ckvb6OMzk_5/photo_2016-05-25_09-10-24.jpg

مدیر تیم فوتبال تراکتورسازی در مورد اینکه آیا همچنان به دنبال جذب بازیکنان داخلی هستند، گفت: قطعاً مذاکرات ادامه خواهد داشت. تیم ما یکسری بازیکن جوان خوب دارد، اما در بحث بزرگسالان تیم ما فقیر است و نیاز به ۱۲ تا ۱۳ بازیکن جدید داریم.

منبع: پارس نیوز

The Latest