نقی‌زاده به تراکتور پیوست

https://static1.parsnews.com/thumbnail/wEN1CIVvSLfa/bx7kU-dcXHdiHrFjd5Ds4M1woIEu8v_DyLT63k8K60eQKXV6BjkRoikvb6OMzk_5/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C.jpg

ملی‌پوش سابق تیم تراکتورسازی با امضای قراردادی ۳ ساله به این تیم پیوست.

منبع: پارس نیوز

The Latest