| مهدی کیانی با تراکتورسازی تمدید کرد

مهدی کیانی با تراکتورسازی تمدید کرد مهدی کیانی کاپیتان تیم تراکتورسازی تبریز برای یک فصل دیگر قراردادش را این تیم تمدید کرد.

{% video http://s.tamasha.com/statics/videos_download/465766_0_normalized_256x144.mp4?name=مهدی_کیانی_با_تراکتورسازی_تمدید_کرد_144.mp4 %}

منبع: تماشا

The Latest