| مهاجری مدیر فنی تیم تراکتورسازی شد

مهاجری مدیر فنی تیم تراکتورسازی شد سرمربی فصل پیشین تیم پدیده به عنوان مدیر فنی تیم تراکتورسازی انتخاب شد

{% video http://s.tamasha.com/statics/videos_download/464809_0_normalized_256x134.mp4?name=مهاجری_مدیر_فنی_تیم_تراکتورسازی_شد_134.mp4 %}

منبع: تماشا

The Latest