| محمدرضا زنوزی مالک سه باشگاه در تبریز!

محمدرضا زنوزی مالک سه باشگاه در تبریز! باشگاه تراکتورسازی تبریز که با محمدرضا زنوزی واگذار شده است، به دلیل اینکه مالک دو باشگاه دیگر گسترش فولاد و ماشین سازی نیز بود تصمیم به واگذاری باشگاه گسترش فولاد تبریز کرده است.

{% video http://s.tamasha.com/statics/videos_download/462872_0_normalized_256x144.mp4?name=محمدرضا_زنوزی_مالک_سه_باشگاه_در_تبریز!_144.mp4 %}

منبع: تماشا

The Latest