اعتراض رئیس هیئت فوتبال آذربایجان شرقی به نحوه واگذاری تراکتورسازی

{% video https://static2.90tv.ir/5660af93/Eteraz-Raeis-Heyat-Football-Azarbayjan-Gharbi_90tv.ir.mp4 https://static2.90tv.ir/f30be074ab2948544da4fe426c3dcef0_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest