واکنش مهدی به شایعه جریمه تراکتور و سرخابی‌ها

http://static2.tamasha.com/files/picture/01301962.jpg

مسئول کمیته حرفه‌ای سازی فدراسیون فوتبال هر گونه جریمه سه باشگاه ایرانی را تکذیب کرد.

با حضور ناظران فدراسیون فوتبال آسیا شایعات زیادی پیرامون شرایط برخی از تیم‌ها منتشر می‌شود. از مشکلات ساختاری باشگاه‌ها تا حذف احتمالی از لیگ قهرمانان شایعاتی است که طی روزهای گذشته بارها شنیده شده اما هیچکدام سندیت ندارد.

سهیل مهدی مسئول کمیته حرفه‌ای سازی لیگ قهرمانان آسیا گزارش‌های صحیحی از باشگاه‌ها استخراج شده و در مسیر رسیدگی قانونی قرار داریم. تمامی گمانه زنی‌هایی که درباره کیفیت مدارک و یا جریمه‌ها مطرح می‌شود، هیچ اعتباری ندارد. باشگاه‌ها مدارک و مستندات خود را به ناظران ارائه می‌کنند و این افراد مدارک و گزارش خود را به مقر اصلی می‌برند تا متخصصان این مدارک را بررسی کنند.

ما امروز جلسه بسیار خوبی با مسئولان فدراسیون فوتبال نیز داشتیم. در این جلسه نیز به مسئولان فدراسیون فوتبال محترمانه اعلام شد که در آینده و بعد از بررسی مدارک از سوی این متخصصان رای نهایی اعلام می‌شود. ما تا به امروز هیچ خروجی نداشتیم و تنها تذکرات فنی و پیشنهادات لازم به باشگاه‌ها ارائه شده است.

منبع: ورزش سه

The Latest