تراکتور سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی کشور را کسب کرد

https://static3.parsnews.com/thumbnail/wEN1CIVvSLfa/bx7kU-dcXHdiHrFjd5Ds4M1woIEu8v_DyLT63k8K60eQKXV6BjkRoikvb6OMzk_5/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C.jpg

تیم زیر ۱۵ سال تراکتورسازی سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی کشور را کسب کردند.

تیم 15 ساله‌های تراکتورسازی که در روز اول و سوم و چهارم مسابقات موفق شده بود از سد پاس همدان و پیام قزوین و استقلال البرز بگذرد، در روز چهارم با دو گل توانست شهرداری اردبیل را شکست دهد و به عنوان تیم نخست با ۱۲ امتیاز و ۱۲ گل زده و بدون گل خورده با اقتدار صعود کند.

منبع: پارس نیوز

The Latest