واکنش رئیس شورای شهر تبریز به خرید تراکتورسازی‌

http://static2.tamasha.com/files/picture/01159590.jpg

رئیس شورای شهر تبریز می‌گوید که سیاست شهرداری حرکت به سمت خصوصی سازی است.

که ما نمی‌خواهیم مجموعه‌های ورزشی فعلی شهرداری از بین برود و در این راستا سیاست باید به سمت واگذاری به بخش خصوصی حرکت کند.

این شایعات خرید سهام و نکاتی که به رئیس سازمان ورزش شهرداری منتسب می‌شود، نمی‌دانم از کجا می‌آید و اگر ایشان هم‌ چنین نکاتی را گفته باشند، خلاف نظر شورای شهر تبریز است.

منبع: ورزش سه

The Latest