خلاصه و حواشی فولاد ۰-۱ تراکتورسازی (نود ۱۰ اردیبهشت)

{% video https://static2.90tv.ir/4b9a7850/Ful-Tra_90tv.ir.mp4 https://static2.90tv.ir/467b54211dcbe320187645c33f2b3861_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest