خلاصه بازی: فولاد ۰-۱ تراکتورسازی

{% video https://static2.90tv.ir/d7ca9a4b/FOO-HL-TRA-90tv.ir-1.mp4 https://static2.90tv.ir/d3f03d8b9c9fc60c35216a8caf58f207_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest