خلاصه و حواشی تراکتورسازی ۱-۱ نفت آبادان (نود ۳ اردیبهشت)

{% video https://static2.90tv.ir/2fa3fcec/Tra-vs-SNaf-970203-90tv.ir-1.mp4 https://static2.90tv.ir/63c3096a3a2b0aafe06222b9820190da_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest