خلاصه بازی: تراکتورسازی ۱-۱ نفت آبادان

{% video https://static2.90tv.ir/2eb08135/TRA-HL-SNAF-90tv.ir-1.mp4 https://static2.90tv.ir/5fad65019ff2c267092adf27baee9b38_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest