واگذاری تراکتورسازی به بخش خصوصی جدی شد

http://static2.tamasha.com/files/picture/00026783.jpg

در ادامه گمانه زنی‌ها پیرامون واگذاری باشگاه تراکتورسازی به بخش خصوصی صحبت‌های فرمانده سپاه عاشورا این ماجرا را به سمت جدی بودن این اتفاق سوق داد.

هنوز یکی دو روز بیشتر از تغییرات مدیریتی در تراکتورسازی نگذشته بود که گمانه زنی‌ها در خصوص واگذاری این باشگاه از بخش نظامی به بخش خصوصی جدی تر از همیشه نقل محافل خبری شد. موضوعی که با صحبت‌های اخیر فرمانده سپاه عاشورا تبریز وارد فاز جدی تری در راستای واگذاری این باشگاه به بخش خصوصی شد.

« با صحبت‌هایی که با فرماندهی سپاه داشتیم به جد در حال پیگیری واگذاری باشگاه تراکتور سازی هستیم. هر بخش خصوصی که توان خوبی برای اداره باشگاه تراکتورسازی داشته باشد تیم را واگذار خواهیم کرد و در این راه مشکلی نداریم».

منبع: ورزش سه

The Latest