| گل اول الغرافه از روی ضربه ایستگاهی

گل اول الغرافه از روی ضربه ایستگاهی، گل اول تیم الغرافه که منجر به تساویه این بازی شده است تا این لحظه

{% video http://s.tamasha.com/statics/videos_download/429552_0_normalized_256x142.mp4?name=گل_اول_الغرافه_از_روی_ضربه_ایستگاهی_142.mp4 %}

منبع: تماشا

The Latest