| تراکتورسازی در بازی تشریفاتی هم باخت

تراکتورسازی در بازی تشریفاتی هم باخت، تراکتور سازی در بازی تشریفاتی هم مقالب القرافه با نتیجه ۳ بر ۰ مقلوب شد.

{% video http://s.tamasha.com/statics/videos_download/429587_0_normalized_256x144.mp4?name=تراکتورسازی_در_بازی_تشریفاتی_هم_باخت_144.mp4 %}

منبع: تماشا

The Latest